RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于梅花的诗句 / 正文内容

南乡子·梅花词和杨元素原文赏析及翻译

5 关于梅花的诗句 | 2021年07月23日

南乡子·梅花词和杨元素


作者:苏轼

朝代:宋朝
南乡子·梅花词和杨元素原文


寒雀满疏篱。争抱寒柯看玉蕤。忽见客来花下坐,惊飞。蹋散芳英落酒卮。


痛饮又能诗。坐客无毡醉不知。花尽酒阑春到也,离离。一点微酸已著枝。


南乡子·梅花词和杨元素拼音解读


hán què mǎn shū lí 。zhēng bào hán kē kàn yù ruí 。hū jiàn kè lái huā xià zuò ,jīng fēi 。tà sàn fāng yīng luò jiǔ zhī 。


tòng yǐn yòu néng shī 。zuò kè wú zhān zuì bú zhī 。huā jìn jiǔ lán chūn dào yě ,lí lí 。yī diǎn wēi suān yǐ zhe zhī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析
南乡子·梅花词和杨元素创作背景


本词写于苏轼任杭州通判的第四年即熙宁七年(1074)初春,是作者与时任杭州知州的杨元素相唱和的作品。词中通过咏梅、赏梅来记录词人与杨氏共事期间的一段美好生活和两人之间的深厚友谊。…


南乡子·梅花词和杨元素赏析


上篇写寒雀喧枝,以热闹的气氛来渲染早梅所显示的姿态、风韵。岁暮风寒,百花尚无消息,只有梅花缀树,葳蕤如玉。冰雪中熬了一冬的寒雀,值此梅花盛开之际,既知大地即将回春,自有无限喜悦之意…


作者介绍苏轼

苏轼(1037─1101)宋代文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今属四川)人。出身于有文化教养的寒门地主家庭。祖父苏序是诗人,父苏洵长于策论,母程氏亲授以书。嘉祐二年(1057)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后…


南乡子·梅花词和杨元素原文,南乡子·梅花词和杨元素翻译,南乡子·梅花词和杨元素赏析,南乡子·梅花词和杨元素阅读答案,出自苏轼的作品版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。


|上一篇:热爱祖国江山的诗句

下一篇:正西望长安,下见江水流。全诗赏析