RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于梅花的诗句 / 正文内容

咏红梅花得“梅”字原文赏析及翻译

7 关于梅花的诗句 | 2021年04月07日

咏红梅花得“梅”字


作者:曹雪芹

朝代:清朝
咏红梅花得“梅”字原文


白梅懒赋赋红梅,逞艳先迎醉眼开。


冻脸有痕皆是血,酸心无恨亦成灰。


误吞丹药移真骨,偷下瑶池脱旧胎。


江北江南春灿烂,寄言蜂蝶漫疑猜。


(出自《红楼梦》第五十回。)


咏红梅花得“梅”字拼音解读


bái méi lǎn fù fù hóng méi ,chěng yàn xiān yíng zuì yǎn kāi 。


dòng liǎn yǒu hén jiē shì xuè ,suān xīn wú hèn yì chéng huī 。


wù tūn dān yào yí zhēn gǔ ,tōu xià yáo chí tuō jiù tāi 。


jiāng běi jiāng nán chūn càn làn ,jì yán fēng dié màn yí cāi 。


(chū zì 《hóng lóu mèng 》dì wǔ shí huí 。)
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译
咏红梅花得“梅”字注释


(1)白梅懒赋:即“懒赋白梅”。(2)“逞艳”句:意即春未到,红梅逞艳,先迎着醉眼开放。(3)冻脸:因花开于冰雪中,颜色又红,所以这样比喻。借意于苏轼《定风波·咏红梅》词…


相关赏析
咏红梅花得“梅”字赏析


随着封建制度日趋衰落,当时的豪门,特别是贵族人士,在精神上也日益空虚,做诗成了一种消磨时光和精力的娱乐。他们既然除了“风花雪月”之外别无可写,也就只得从限题、限韵等文字技巧方面去斗…


作者介绍曹雪芹

曹雪芹,生辰不详,死于乾隆二十七年除夕(公元1763年2月12日),亦有说死于乾隆二十八年除夕(公元1764年2月1日)。名霑,字芹圃,号雪芹,又号芹溪。曹家世代显赫,曹雪芹的曾祖父曹玺任江南江宁织造,其妻孙氏为康熙小时之奶母,身份是包衣,也就是皇家的奴隶,归属正白旗。《红楼梦》前八十回由曹雪芹所写,后八十回据说由高鹗续写。《红楼梦》在写作的过程中就以抄本的…


咏红梅花得“梅”字原文,咏红梅花得“梅”字翻译,咏红梅花得“梅”字赏析,咏红梅花得“梅”字阅读答案,出自曹雪芹的作品版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。


|上一篇:《秋夜寄丘二十二员外》韦应物原文及翻译_注释_赏析

下一篇:燕燕飞来,问春何在,唯有池塘自碧。意思翻译、赏析