RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于梅花的诗句 / 正文内容

咏红梅花得“红”字原文赏析及翻译

10 关于梅花的诗句 | 2021年02月10日

咏红梅花得“红”字


作者:曹雪芹

朝代:清朝
咏红梅花得“红”字原文


桃未芳菲杏未红,冲寒先喜笑东风。


魂飞庾岭春难辨,霞隔罗浮梦未通。


绿萼添妆融宝炬,缟仙扶醉跨残虹。


看来岂是寻常色,浓淡由他冰雪中。


(出自《红楼梦》第五十回。)


咏红梅花得“红”字拼音解读


táo wèi fāng fēi xìng wèi hóng ,chōng hán xiān xǐ xiào dōng fēng 。


hún fēi yǔ lǐng chūn nán biàn ,xiá gé luó fú mèng wèi tōng 。


lǜ è tiān zhuāng róng bǎo jù ,gǎo xiān fú zuì kuà cán hóng 。


kàn lái qǐ shì xún cháng sè ,nóng dàn yóu tā bīng xuě zhōng 。


(chū zì 《hóng lóu mèng 》dì wǔ shí huí 。)
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译
咏红梅花得“红”字注释


(1)芳菲:花草香美。(2)“冲寒”句:意即“先喜(红梅)冲寒迎东风而笑”。(3)“魂飞”句:意思是红梅若移向大庾岭,其景色就与春天很难区别了。大庾岭即梅岭,盛植梅花。借“庾岭”点…


相关赏析
咏红梅花得“红”字赏析


《咏红梅花得“红”字》是《红楼梦》中邢岫烟所作,该诗和《咏红梅花得“梅”字》、《咏红梅花得“花”字》都出自小说第五十回。书中众人在芦雪庵联句,贾宝玉写诗“落了第”,被罚往栊翠庵折红…


作者介绍曹雪芹

曹雪芹,生辰不详,死于乾隆二十七年除夕(公元1763年2月12日),亦有说死于乾隆二十八年除夕(公元1764年2月1日)。名霑,字芹圃,号雪芹,又号芹溪。曹家世代显赫,曹雪芹的曾祖父曹玺任江南江宁织造,其妻孙氏为康熙小时之奶母,身份是包衣,也就是皇家的奴隶,归属正白旗。《红楼梦》前八十回由曹雪芹所写,后八十回据说由高鹗续写。《红楼梦》在写作的过程中就以抄本的…


咏红梅花得“红”字原文,咏红梅花得“红”字翻译,咏红梅花得“红”字赏析,咏红梅花得“红”字阅读答案,出自曹雪芹的作品版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。


|上一篇:稻根科斗行如块,田水今年一尺宽。上一句和下一句全诗赏析

下一篇:秋波落泗水,海色明徂徕。