RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于梅花的诗句 / 正文内容

梅花大庾岭头发,柳絮章台街里飞原文赏析及翻译

6 关于梅花的诗句 | 2021年05月27日

梅花大庾岭头发,柳絮章台街里飞


出自唐朝李商隐的《对雪二首》
原文赏析:


寒气先侵玉女扉,清光旋透省郎闱。
梅花大庾岭头发,柳絮章台街里飞
欲舞定随曹植马,有情应湿谢庄衣。
龙山万里无多远,留待行人二月归。


旋扑珠帘过粉墙,轻于柳絮重于霜。
已随江令夸琼树,又入卢家妒玉堂。
侵夜可能争桂魄,忍寒应欲试梅妆。
关河冻合东西路,肠断斑骓送陆郎。
拼音解读


hán qì xiān qīn yù nǚ fēi ,qīng guāng xuán tòu shěng láng wéi 。
méi huā dà yǔ lǐng tóu fā ,liǔ xù zhāng tái jiē lǐ fēi
yù wǔ dìng suí cáo zhí mǎ ,yǒu qíng yīng shī xiè zhuāng yī 。
lóng shān wàn lǐ wú duō yuǎn ,liú dài háng rén èr yuè guī 。


xuán pū zhū lián guò fěn qiáng ,qīng yú liǔ xù zhòng yú shuāng 。
yǐ suí jiāng lìng kuā qióng shù ,yòu rù lú jiā dù yù táng 。
qīn yè kě néng zhēng guì pò ,rěn hán yīng yù shì méi zhuāng 。
guān hé dòng hé dōng xī lù ,cháng duàn bān zhuī sòng lù láng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。


相关翻译对雪二首注释


⑴原注:“时欲之东。”之东:指东赴徐州武宁军节度使幕,时在大中三年冬。二首借咏雪而抒别妻之情。⑵王延寿《鲁灵光殿赋》:“玉女窥窗而下视。”玉女扉,借指闺室的窗户。寒:全唐诗校:“一…


相关赏析
作者介绍李商隐

李商隐(813-858),字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南沁阳县)人。出身于没落的小官僚家庭。十七岁时就受到牛僧孺党令孤楚的赏识,被任为幕府巡官。二十五岁时,受到令孤楚的儿子令孤绹的赞誉,中进士。次年受到李德裕党人河阳节度使王茂元的宠爱,任为书记,并娶他女儿为妻。唐朝中叶后期,朝政腐败,宦官弄权,朋党斗争十分激烈。李商隐和牛李两派的人都有交往,但不因某一方得势而…


版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。


|上一篇:仙苑春浓,小桃开,枝枝已堪攀折原文赏析

下一篇:描写秋夜、秋燥、秋日、秋意、秋阳的诗词