RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于水的诗句 / 正文内容

“沙平水息声影绝,一杯相属君当歌。”全诗意思,原文翻译,赏析

5 关于水的诗句 | 2021年06月25日
【诗句】沙平水息声影绝,一杯相属君当歌。


【出处】唐·韩愈《八月十五夜赠张功曹》。


【意思翻译】平坦的沙滩和水面上渐渐消隐了波涛的声响,举杯相邀该你唱一支祝酒歌。


【全诗】


《八月十五夜赠张功曹》

.[唐].韩愈.

纤云四卷天无河,清风吹空月舒波。

沙平水息声影绝,一杯相属君当歌。

君歌声酸辞且苦,不能听终泪如雨。

洞庭连天九疑高,蛟龙出没猩鼯号。

十生九死到官所,幽居默默如藏逃。

下床畏蛇食畏药,海气湿蛰熏腥臊。

昨者州前捶大鼓,嗣皇继圣登夔皋。

赦书一日行万里,罪从大辟皆除死。

迁者追回流者还,涤瑕荡垢清朝班。

州家申名使家抑,坎轲只得移荆蛮。

判司卑官不堪说,未免捶楚尘埃间。

同时辈流多上道,天路幽险难追攀。

君歌且休听我歌,我歌今与君殊科。

一年明月今宵多,人生由命非由他。

有酒不饮奈明何。


【全诗赏析】


? ? ?此诗作于顺宗永贞元年(805)八月十五日夜。张功曹,名署。贞元十九年(803),韩愈与张署同官监察御史,因直谏触怒德宗,分别被贬为阳山(今属广东省)令和临武(今属湖南省)令。贞元二十一年(805)二月因顺宗即位大赦,韩愈与张署就在郴州(今湖南郴县)待命。是年八月顺宗因病传位宪宗,再颁赦令,韩愈被命为江陵府法曹参军、张署为江陵府功曹参军。此诗即于郴州得到任命消息时作,故以新的官衔称张署。诗中先写中秋夜之景,次以大量篇幅写张署愤懑之歌,详述被贬之地环境恶劣以及遇赦又被压抑,在政治上既遇大挫折又遇小挫折的历经坎坷。末以貌似旷达、实则牢骚的宽解作结。“虚者实之,实者虚之,得反客为主之法。”(汪琬《批韩诗》)全诗意境悲凉,用韵多变,情韵相应一致。
上一篇:励志的诗句

下一篇:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”全诗意思,原文翻译,赏析 - 文言文之家