RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于水的诗句 / 正文内容

【双调】新水令_思忆落红风原文全诗翻译赏析

7 关于水的诗句 | 2021年08月11日

朝代:元代


作者:周文质


原文:


思忆


落红风里不闻声,叹东君渐成薄幸。却艳冶,又飘零,叶底残英,刚留住惜花性。


【乔牌儿】对景愁倍增,追思旧行径。苏卿偏识临川令,俏心肠忒志诚。


【风人松】笑将风月好前程,轻付与俊书生。奈春情庭院关不定,被东风吹满宸京。隐隐仙姬去也,悠悠环佩无声。


【拨不断】柳青青,竹亭亭,观绝楼头潇潇景,想尽花间怯怯情,添沉心上厌厌病,都只为剖钗分镜。


【一锭银】寂寂黄昏户半扃,独立闲庭。谁道下一言为定?俺执手到数千回,刬地孤令。


【离亭歇指煞】相逢常约西厢事,到来不奉东墙命。无言暗省,秦楼何夕彩云回,瑶琴昨日冰弦断,碧天今夜孤星耿。露寒衣袂轻,风定帘栊静,偏觉更长漏永。香消不暖梦蝶魂,月明应搅幽禽宿,灯青偏照离鸾影。谁将才子情,说与佳人听?今夜里休来俺梦境。从知道枕儿单,也填不得被儿冷。上一篇:中国爱情诗句

下一篇:清风明月无人管,并作南楼一味凉。意思翻译、赏析