RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 古诗词 / 正文内容

二十四节气小暑古诗词(四首)

3 古诗词 | 2021年07月09日
 《咏廿四气诗 小暑六月节》

 唐代: 元稹

 倏忽温风至,因循小暑来。竹喧先觉雨,山暗已闻雷。

 户牖深青霭,阶庭长绿苔。鹰鹯新习学,蟋蟀莫相催。

 《小暑日寄山甫二首》

 宋代: 刘克庄

 微官便有简书畏,贫舍非无水菽欢。

 插架签存先世旧,堆床笏美一时观。

 远书且问平安好,前哲曾嗟嗣守难。

 了却台参早怀檄,暂归亦可小团栾。

 《小暑日寄山甫二首》

 宋代: 刘克庄

 七年侍膝极融怡,半月分襟费梦思。

 比鹿门翁吾齿耄,作鱼梁吏汝官卑。

 击鲜何忍为儿溷,反鮓无烦寄土宜。

 若见省郎问村叟,不能书札尚能诗。

 《十八日小暑大雨》

 宋代: 韩淲

 申祷山川便作霖,耘苗时候想田深。且欣小暑能如此,更愿新秋得似今。

 早稻欲花将就实,晚禾成叶未抽心。天应不忍焦劳意,直自初栽已望阴。

上一篇:年年雪里。常插梅花醉。意思翻译、赏析

下一篇:放逐肯消亡国恨?岁时犹动楚人哀!