RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于水的诗句 / 正文内容

上善若水小古文拼音版注音版及翻译注释

5 关于水的诗句 | 2021年07月27日


上善若水小古文注音版

  上shàng善shàn若ruò水shuǐ  上shàng善shàn若ruò水shuǐ , 水shuǐ善shàn利lì万wàn物wù而ér不bù争zhēng , 处chǔ众zhòng人rén之zhī所suǒ恶wù , 故gù几jī于yú道dào 。 居jū善shàn地dì , 心xīn善shàn渊yuān , 与yǔ善shàn仁rén , 言yán善shàn信xìn , 正zhèng善shàn治zhì , 事shì善shàn能néng , 动dòng善shàn时shí 。 夫fū唯wéi不bù争zhēng , 故gù无wú尤yóu 。上善若水小古文拼音版

  shàng shàn ruò shuǐ  shàng shàn ruò shuǐ , shuǐ shàn lì wàn wù ér bù zhēng , chǔ zhòng rén zhī suǒ wù , gù jī yú dào 。 jū shàn dì , xīn shàn yuān , yǔ shàn rén , yán shàn xìn , zhèng shàn zhì , shì shàn néng , dòng shàn shí 。 fū wéi bù zhēng , gù wú yóu 。上善若水小古文翻译


 最善的人好像水一样。水善于滋润万物而不与万物相争,停留在众人都不喜欢的地方,所以最接近于?道?。最善的人,居处最善于选择地方,心胸善于保持沉静而深不可测,待人善于真诚、友爱和无私,说话善于格守信用,为政善于精简处理,能把国家治理好,处事能够善于发挥所长,行动善于把握时机。最善的人所作所为正因为有不争的美德,所以没有过失,也就没有怨咎。


上善若水小古文注释


 (1)上善若水:上,最的意思。上善即最善。这里老子以水的形象来说明"圣人"是道的体现者,因为圣人的言行有类于水,而水德是近于道的。 (2)处众人之所恶:即居处于众人所不愿去的地方。 (3)几于道:几,接近。即接近于道。 (4)渊:沉静、深沉。 (5)与,善仁:与,指与别人相交相接。善仁,指有修养之人。 (6)政,善治:为政善于治理国家,从而取得治绩。 (7)动,善时:行为动作善于把握有利的时机。 (8)尤:怨咎、过失、罪过。上一篇:送赵判官赴黔府中丞叔幕全文翻译及字词句解释(李白)

下一篇:三分春色二分愁,更一分风雨原文赏析