RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于水的诗句 / 正文内容

在水军宴韦司马楼船观妓翻译(李白)

6 关于水的诗句 | 2021年06月26日 在水军宴韦司马楼船观妓全文:

 摇曳帆在空,清流顺归风。

 诗因鼓吹发,酒为剑歌雄。

 对舞青楼妓,双鬟白玉童。

 行云且莫去,留醉楚王宫。

 在水军宴韦司马楼船观妓全文翻译:

 巨大的船帆在天空摇曳,乘着长风顺江流而下(李白用清流比喻士人归顺永王)。

 听到鼓声奏乐声,不禁诗兴大发,酒气为歌舞剑气注入雄风。

 青楼妓女双双对舞,双鬟小白玉童在傍边伺候。

 天空的行云何必匆匆飞过,下来,下来,与我在楚王宫里醉他一千场!

 在水军宴韦司马楼船观妓全文拼音版注释:

 yáo yè fān zài kōng , qīng liú shùn guī fēng 。

 摇曳帆在空,清流顺归风。

 shī yīn gǔ chuī fā , jiǔ wéi jiàn gē xióng 。

 诗因鼓吹发,酒为剑歌雄。

 duì wǔ qīng lóu jì , shuāng huán bái yù tóng 。

 对舞青楼妓,双鬟白玉童。

 xíng yún qiě mò qù , liú zuì chǔ wáng gōng 。

 行云且莫去,留醉楚王宫。上一篇:和爱国有关的诗句

下一篇:伤春诗原文赏析