RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于水的诗句 / 正文内容

水调歌头·明月几时有原文赏析

9 关于水的诗句 | 2021年05月23日

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。(序)
明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?
转朱阁,低绮[qǐ]户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。上一篇:至若穷阴凝闭,凛冽海隅,积雪没胫,坚冰在须。意思翻译、赏析

下一篇:南轩有孤松,柯叶自绵幂。意思翻译、赏析