RSS订阅关于梅花的诗句,关于水的诗句,关于学习的诗句,关于友情的诗句,激励人拼搏奋斗的诗句
你现在的位置:网站首页 / 关于梅花的诗句 / 正文内容

九字梅花咏原文赏析及翻译

3 关于梅花的诗句 | 2021年03月19日

九字梅花咏


作者:明本

朝代:元朝
九字梅花咏原文


昨夜西风吹折千林梢,渡口小艇滚入沙滩坳。


野桥古梅独卧寒屋角,疏影横斜暗上书窗敲。


半枯半活几个擫蓓蕾,欲开未开数点含香苞。


纵使画工奇妙也缩手,我爱清香故把新诗嘲。


九字梅花咏拼音解读


zuó yè xī fēng chuī shé qiān lín shāo ,dù kǒu xiǎo tǐng gǔn rù shā tān ào 。


yě qiáo gǔ méi dú wò hán wū jiǎo ,shū yǐng héng xié àn shàng shū chuāng qiāo 。


bàn kū bàn huó jǐ gè yè bèi lěi ,yù kāi wèi kāi shù diǎn hán xiāng bāo 。


zòng shǐ huà gōng qí miào yě suō shǒu ,wǒ ài qīng xiāng gù bǎ xīn shī cháo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译
九字梅花咏注释


①梢:树梢。小艇:轻便小船。坳(āo):低凹的地方。②疏影横斜:出自宋林逋《山园小梅》之一有句“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。”疏影乃谓物影稀疏。③擫(yè):以指按捺…


相关赏析
九字梅花咏鉴赏


本公这首《九字梅花咏》流传甚广,同代中即获盛誉。《风月堂杂志》载:大书画家赵子昂与本公为方外至交,对本公赞赏备至,翰林学士冯子振却不以为然。赵子昂强拖本公同访冯子振,冯出示自己所作…


作者介绍明本

明本(1263—1323),元朝僧人。俗姓孙,号中峰,法号智觉,西天目山住持,钱塘(今杭州)人。明本从小喜欢佛事,稍通文墨就诵经不止,常伴灯诵到深夜。24岁赴天目山,受道于禅宗寺,白天劳作,夜晚孜孜不倦诵经学道,遂成高僧。仁宗曾赐号“广慧禅师”,并赐谥“普应国师”。憩止处曰幻住山房。…


九字梅花咏原文,九字梅花咏翻译,九字梅花咏赏析,九字梅花咏阅读答案,出自明本的作品版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。


|上一篇:十年无梦得还家,独立青峰野水涯。意思翻译、赏析

下一篇:你出现在了我的梦里